Hizmet Politikası

Çam Pelet Üretim ve Satışı Yaparken Hizmet Politıkamız;

  • Çevresel etkileri azaltmaya yönelik üretim tekniklerinin kullanılması
  • Etkin enerji ve kaynak yönetimi
  • İklim değişikliği etkilerini azaltmaya yönelik enerji verimliliği projelerinin geliştirilmesi ve sistemlerin iyileştirilmesi
  • Yakıt ve hammadde alternatiflerinin değerlendirilmesi
  • ​Atık geri kazanımı ve geri dönüşümü faaliyetlerinin yaygınlaştırılması
  • Üstüm müşteri memnuniyeti